HÁZASSÁGKÖTÉS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

 

A külföldön történt házasságkötés magyarországi anyakönyvezését az Egyesült Királyságon belül bármely konzuli hivatalban (Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ban) kezdeményezheti (kivéve tiszteletbeli konzuloknál). A kérelem ezen kívül benyújtható Magyarországon is:

 • bármely települési anyakönyvvezetőnél,
 • Budapest Főváros Kormányhivatalában (kizárólag a Hazai Anyakönyvi Osztály 2 erre kijelölt ügyfélfogadási idejében),
 • bármely kormányablaknál. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lent ismertetett eljárásrend a külképviseleti benyújtásra vonatkozik. Amennyiben a kérelem benyújtását nem valamely egyesült királyságbeli konzuli hivatalban tervezi, az időpontfoglalással, valamint benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban szíveskedjen közvetlenül a kérelem benyújtásának helyénél érdeklődni.


1) A kérelem benyújtása konzuli hivatalban

kérelmet személyesen lehet benyújtani, előzetesen lefoglalt időpontban. A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpontfoglalás módjára vonatkozóan ezen a weboldalon találnak bővebb információt. A foglalásnál az "Anyakönyvezés (házasság/BÉT)" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez a házasság anyakönyvezését és mindkét fél személyes megjelenését jelenti. Ha a házasság mellett korábbi válás, vagy korábbi házasság(ok), válás(ok) anyakönyvezési kérelmének benyújtására is sor kerül, akkor kérjük, ennek megfelelően több időpontot legyenek szívesek foglalni. Amennyiben foglalásával kapcsolatban bizonytalan kérjük, keressen meg bennünket előzetesen a konz.edi@mfa.gov.hu e-mail címen.

A teljes ügyintézés a kérelem benyújtását követően átlagosan 2 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.


2) A szükséges mellékletek listája (további részletek jelen aloldal legvégén olvashatók):

 • eredeti házassági anyakönyvi kivonat (Skóciában: „Extract of an entry in a register of marriages”) – kérjük, amennyiben nem brit házassági anyakönyvi kivonat alapján kérelmezik a hazai anyakönyvezést, legyen szíves előzetesen felvenni velünk a kapcsolatot a konz.edi@mfa.gov.hu e-mail címen.
 • magyar házastárs eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata (bemutatásra) – szükség esetén az elveszett vagy régebbi anyakönyvi kivonat ingyenes pótlására vonatkozó részletes tájékoztatónkat erre a linkre kattintva olvashatja
 • a házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
  + 2004. május 1. - 2020. december 31. közötti válás esetében a válást kimondó bíróság által kitöltött és lepecsételt Brüsszel II adatlap
 • külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása, amennyiben az nőtlen/hajadon
 • magyar állampolgárság és személyazonosság igazolása
 • nem magyar állampolgár házastárs külföldi állampolgárságának igazolása
 • külföldi állampolgár házastárs házassági névviselését igazoló külföldi okirat (pl. házas névre kiállított új útlevél vagy névvváltoztatási okirat, stb.)
 • lakcímkártya, vagy annak hiányában aláírt nyilatkozat a magyar állampolgárságú féltől a lakcímkártya elvesztéséről/hiányának okáról


A MELLÉKLETEK RÉSZLETEZÉSE:

 

Eredeti házassági anyakönyvi kivonat (minden esetben be kell mutatni)

Skóciában: „Extract of an entry in a register of marriages”         
A hazai anyakönyvezési eljárás során az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat bemutatására van szükség, másolat nem elfogadható. Az eredeti okiratról a kérelmezéskor hiteles másolatot készítünk és a kérelmezőnek vissza is adjuk.

A külföldi anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás az alábbi esetekben

 • az angol, német, vagy francia nyelven kiállított házassági anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
 • ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) vagy annak egyesült királyságbeli partnerén keresztül elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. Utóbbi esetben mindig előzetes megerősítés szükséges az adott nagykövetségtől, hogy vállalja-e a szóban forgó külföldi okirat fordításának hitelesítését.

Figyelem! Ha a házasságkötés nem az Egyesült Királyságban történt, szükséges lehet az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal ellátnia.

Kérjük, amennyiben nem brit házassági anyakönyvi kivonat alapján kérelmezi a hazai anyakönyvezést, legyen szíves előzetesen felvenni velünk a kapcsolatot a konz.edi@mfa.gov.hu e-mail címen.


A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)

Elvált családi állapot igazolására:

 • záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, vagy
 • a válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat; a válási határozatot hiteles magyar fordítással kell ellátni
 • A 2004. május 1. - 2020. december 31. közötti válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes brit hatóság igazolását is, az ún. Brüsszel II-es határozatot. 
  • A határozat angol elnevezése: Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation 8EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning judgments in matrimonial matters - D180 sz. űrlap, ide kattintva letölthető
  • Skóciában a határozat elnevezése: Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility for children of both spouses – F42 sz. űrlap

Az igazolást az idegen nyelvű iratokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően nem szükséges magyar nyelvre fordíttatni.

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.


külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása, amennyiben az nőtlen/hajadon: 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező házastársnak erre nincs szüksége. 

Más esetekben a családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). Amennyiben bizonytalan annak kapcsán, hogy az Önök esetében szükséges-e családi állapot igazolás kérjük, vegye fel velünk előzetesen a kapcsolatot a konz.edi@mfa.gov.hu e-mail címen.


Magyar állampolgárság igazolására elfogadható: 

 • érvényes, illetve 1 éven belül lejárt magyar útlevél, vagy
 • érvényes magyar személyi igazolvány, vagy
 • 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy
 • eredeti honosítási okirat.

Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevél, amelyről a kérelem benyújtásakor másolatot készítünk.


Külföldi fél részére házassági nevet abban az esetben tudunk bejegyezni, ha a kívánt házassági név viselését okirattal (pl. házas névre szóló külföldi útlevél, névváltoztatási okirat) tudja igazolni. Éppen ezért, ha a házasság hazai anyakönyvezése során házassági név bejegyzését kérik a külföldi állampolgár házastárs részére, akkor szükséges valamely külföldi okirat bemutatása a névviselés igazolására. 


Lakcímkártya:

Amennyiben a házasság hazai anyakönyvezése következtében a házas felek közül az egyik, vagy mindkét magyar állampolgárságú fél neve megváltozik, akkor a lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új házassági névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására Magyarországon kerül sor. 

Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor kérnie kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt. Ennek kapcsán az ügyintézéskor a segítségükre tudunk lenni a szükséges kérelem adatlap biztosításával.Fenti tájékoztatónkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, legyen szíves e-mail útján (konz.edi@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.