SZEMÉLYESEN TÖRTÉNŐ KÉRELMEZÉS

 

Magyarországon már regisztrált anyakönyvi események esetében az anyakönyvi kivonat kiállítását/pótlását személyesen kérelmezheti a főkonzulátuson. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpontfoglalás módjára vonatkozóan ezen a weboldalon találnak bővebb információt. A foglalásnál az " Anyakönyvi kivonat kiállítása (már anyakönyvezett személyek esetén)" ügytípust kell kiválasztani. Minden kérelmezőnek külön időpontot kell foglalni.

Az ügyintézéshez kérjük, hogy személyazonosítás céljából érvényes útlevélét, személyazonosító igazolványát vagy vezetői engedélyét hozza magával. Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentesen történik.


POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ KÉRELMEZÉS

 

Az anyakönyvi kivonat kiállítását postai úton is kérelmezheti. A szükséges adatlap ezen a linken érhető el. Kérjük, hogy az adatlapot kéken fogó tollal legyen szíves kitölteni és aláírni! A postai úton megküldeni szükséges dokumentumok listája:

  • kék színű tollal, és hiánytalanul kitöltött és aláírt anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem (az 1. és a 4. oldalon szükséges aláírni),
  • a kérelem első oldalán megadott, személyazonosításra alkalmas érvényes fényképes okmány jó minőségű másolata,
  • ha rendelkezik vele, akkor a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata (lakcímkártya másolata),
  • amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll.

Ha a magyar lakcímkártyája lakóhely rovata magyarországi címet tartalmaz, de az anyakönyvi kivonatot külföldi címre (pl. skóciai címre) kéri postázni, akkor a kérelem utolsó oldalán az "Egyéb címre" rovat kitöltése szükséges, ahol meg kell adni a külföldi postázási címet.

A konzulátus címe:
Consulate General of Hungary, Edinburgh
25 Union Street, Edinburgh EH1 3LR

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentesen történik. A kiállított anyakönyvi kivonat három nyelvű, azaz a bejegyzett adatokat a magyar mellett angol és francia nyelven is tartalmazza majd (így többnyelvű formanyomtatványt akkor lehet érdemes kérni, ha pl. további nyelveken is szüksége van az anyakönyvi kivonatra).

A kiállítás időtartama attól függ, hogy az érintett anyakönyvi esemény szerepel-e már az elektronikus anyakönyvi (EAK) rendszerben. Amennyiben az érintett anyakönyvi esemény már szerepel az EAK rendszerben, úgy a kérelem beérkezését követően 8 napon belül ki tudjuk állítani a kérelmezett az anyakönyvi kivonatot. Amennyiben azonban a bejegyzés még nem szerepel az EAK rendszerben, úgy először kérnünk kell a születés helye szerint illetékes magyarországi anyakönyvvezetőt az anyakönyvi esemény rögzítésére.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM:
(kérjük, hogy kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni):