1., KÜLFÖLDI LETELEPEDÉS BEJELENTÉSE

 

A Magyarországon élő magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarországot a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen, vagy elektronikusan kell bejelentenie. 

a) külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan

A külföldi letelepedés interneten keresztül bejelenthető a Belügyminisztérium felé, a Webes ügysegéd útján. A kérelem beadása ezen a linken indítható, a bejelentéshez ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímkártyát a külföldi letelepedés elektronikus bejelentésével egyidejűleg le kell adni, amelyre kétféle lehetőség áll rendelkezésre:

 • postai úton meg kell küldeni a Webes ügysegéd felületén kiválasztott külképviseletnek vagy járási hivatalnak vagy
 • személyesen is le lehet adni a Webes ügysegéd felületén kiválasztott külképviseleten vagy járási hivatalban. Az okmányok leadására törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján is lehetőség van, de minden esetben előzetes időpontfoglalás szükséges.

 

b) külföldi letelepedés bejelentése személyesen a konzulátuson

A külföldi letelepedés bejelentését személyesen  a konzulátuson is meg lehet tenni, ugyancsak előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpontfoglalás módjára vonatkozóan ezen a weboldalon találnak bővebb információt. A foglalásnál a „Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel” ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő külföldi letelepedését bejelentik.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges; továbbá 14 éves életkor felett a gyermeknek is jelen kell lennie a kérelmezéskor. Amennyiben a szülők magyarországi címmel szerepelnek a magyar nyilvántartásban, a kiskorú külföldi letelepedésének feltétele, hogy egyidejűleg a szülők is nyilatkozzanak saját külföldi letelepedésükről, mivel a gyermek bejelentett címének legalább az egyik szülő bejelentett lakcímével meg kell egyeznie. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (a lap alján letölthető)
 • amennyiben a kérelmező házas, elvált vagy özvegy: magyar házassági anyakönyvi kivonat
 • érvényes magyar személyazonosító igazolvány, útlevél
 • lakcímkártya
 • gyermekek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat

A lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül, mivel a lakcímváltozás átvezetését követően az eljáró hatóság új lakcímkártyát állít ki. Az új lakcímkártyán a „külföldi cím” megjelölés fog szerepelni (a pontos külföldi cím nem!), ami azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, de külföldön élő magyar állampolgárként továbbra is szerepel a magyar személyi adat- és lakcímnyilvántartásban. Természetesen van lehetőség a későbbiekben ismét magyarországi lakcímre bejelentkezni, amennyiben úgy dönt, hogy visszaköltözik Magyarországra.

A külföldi letelepedés bejelentésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.


2., KÜLFÖLDI LAKCÍM VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE

 

Magyarországi lakcímváltozás bejelentésére nincs mód a külképviseleten. 

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelyének megváltozását két módon jelentheti be: személyesen a konzulátuson, vagy elektronikusan (interneten keresztül). A külföldi lakóhely változásának bejelentésekor nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” megjelölés fog szerepelni.

a) A külföldi lakcím változásának bejelentése elektronikusan

A külföldi lakcím változása interneten keresztül bejelenthető a Belügyminisztérium felé, a Webes ügysegéd útján. A kérelem beadása ezen a linken indítható, a bejelentéshez ügyfélkapu regisztráció nem szükséges.

b) Külföldi lakcím változásának bejelentése a konzulátuson

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének megváltozását a konzuli tisztviselőnél is bejelentheti. A bejelentés a konzulátuson kizárólag személyesen történhet, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpontfoglalás módjára vonatkozóan ezen a weboldalon találnak bővebb információt. A foglalásnál a „Lakcímváltozás” ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő külföldi lakcímváltozását bejelentik.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges; továbbá 14 éves életkor felett a gyermeknek is jelen kell lennie a kérelmezéskor.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • külföldi lakcímváltozás bejelentése adatlap (a lap alján letölthető)
 • érvényes magyar személyazonosító igazolvány, útlevél
 • lakcímkártya

A külföldi lakcím módosítása díj-és illetékmentes.


3., A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRKÉNT TÖRTÉNŐ
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM

 

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

Az időpontfoglalás módjára vonatkozóan ezen a weboldalon találnak bővebb információt. A foglalásnál a „Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel” ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő nyilvántartásba vételét kérik.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges; továbbá 14 éves életkor felett a gyermeknek is jelen kell lennie a kérelmezéskor.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához adatlap (a lap alján letölthető)
 • a magyar születési anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a kérelmező házas, elvált vagy özvegy: magyar házassági anyakönyvi kivonat
 • érvényes magyar személyazonosító igazolvány, útlevél

A nyilvántartásba való felvétel díj-és illetékmentes.

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” megjelölés szerepel. A lakcímkártya kb. 2-3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
[kérjük, hogy kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni]