SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

 

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyvezését az Egyesült Királyságon belül bármely konzuli hivatalban (Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ban) kezdeményezheti (kivéve tiszteletbeli konzuloknál). A kérelem ezen kívül benyújtható Magyarországon is:

 • bármely települési anyakönyvvezetőnél,
 • Budapest Főváros Kormányhivatalában (kizárólag a Hazai Anyakönyvi Osztály 2 erre kijelölt ügyfélfogadási idejében),
 • bármely kormányablaknál. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lent ismertetett eljárásrend a külképviseleti benyújtásra vonatkozik. Amennyiben a kérelem benyújtását nem valamely egyesült királyságbeli konzuli hivatalban tervezi, az időpontfoglalással, valamint benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban szíveskedjen közvetlenül a kérelem benyújtásának helyénél érdeklődni.1) A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások (a vonatkozó tudnivalókat a linkre kattintva érheti el):


2) A kérelem benyújtása konzuli hivatalban

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek jelen kell lennie.

Az időpontfoglalás módjára vonatkozóan ezen a weboldalon találnak bővebb információt. Az időpontfoglalásnál az „Anyakönyvezés (születés)”, ill. amennyiben a gyermek számára útlevelet is szeretnének kérelmezni, úgy az „Anyakönyvezés (születés) + útlevél (18 év alatt)” ügycsoportot kell kiválasztani. Az időpontot mindig a gyermek nevére kell foglalni. Amennyiben több gyermek ügyét intéznék, úgy kérjük, mindegyik gyermek nevére külön legyenek szívesek időpontot foglalni.

A teljes ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább egy-két hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevélkérelem alapján az útlevél kb. 5-8 hét alatt érkezik ki. Ugyanakkor repülőjegy megvásárlása nem javasolt, ameddig nincs a kezükben útlevél, mert a fenti eljárási idő  elsősorban hiányos kérelmek esetén elhúzódhat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amely a külföldi anyakönyvi okiratban található. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. A magyar jogszabályoktól eltérő névhasználatról az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket, és szükség esetén korrekciós egyeztetéseket folytatunk. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás (így például három utónév hazai anyakönyvezése) kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.


3) A szükséges mellékletek listája (további részletek jelen aloldal legvégén olvashatók):

 • a gyermek eredeti, a szülők nevét is tartalmazó születési anyakönyvi kivonata (Skóciában: „Extract of an entry in a register of births”) – kérjük, amennyiben nem brit születési anyakönyvi kivonat alapján kérelmezik a hazai anyakönyvezést, legyen szíves előzetesen felvenni velünk a kapcsolatot a konz.edi@mfa.gov.hu e-mail címen
 • magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata 
 • a.) szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy
  b.) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy
  c.) külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem egyidejű benyújtása (ha a házasság hazai anyakönyvezése a születés anyakönyvezésével egyidejűleg történik, akkor ennek megfelelően kell időpontot foglalni – a házasságkötés hazai anyakönyvezésével kapcsolatos tudnivalók ezen a weboldalon találhatók)
 • a szülők állampolgárságának igazolása
 • magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti lakcímkártyája
 • konzuli díj (csak akkor merül fel, ha a születés anyakönyvezéséhez apai elismerő nyilatkozat/útlevélkérelem is társul), melyet a kérelem benyújtásakor tudnak debit kártyával befizetni
 • Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 1 db hivatásos fotós által készített útlevélfotót is a gyermekről és ide kattintva olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt!
 • Ilyen irányú igény esetén kitöltött kérelem anyasági támogatáshoz/ babakötvényhez – további információk ide kattintva érhetőek el.


A MELLÉKLETEK RÉSZLETEZÉSE
 

Eredeti születési anyakönyvi kivonat

Skóciában: „Extract of an entry in a register of births”, amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza (FIGYELEM! A szülők nevét nem tartalmazó, rövid változat nem elfogadható!). 

A hazai anyakönyvezési eljárás során az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat bemutatására van szükség, másolat nem elfogadható. Az eredeti okiratról a kérelmezéskor hiteles másolatot készítünk és a kérelmezőnek vissza is adjuk.

A külföldi anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás az alábbi esetekben

 • az angol, német, vagy francia nyelven kiállított születési anyakönyvi kivonatok esetében (kivéve kézírással kitöltött kivonatok), valamint
 • ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).


Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) vagy annak egyesült királyságbeli partnerén keresztül elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. Utóbbi esetben mindig előzetes megerősítés szükséges az adott nagykövetségtől, hogy vállalja-e a szóban forgó külföldi okirat fordításának hitelesítését.

Kérjük, amennyiben nem brit születési anyakönyvi kivonat alapján kérelmezik a hazai anyakönyvezést, legyen szíves előzetesen felvenni velünk a kapcsolatot a konz.edi@mfa.gov.hu e-mail címen.


Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat

a.) Magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.

b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően kötöttek házasságot, a születés anyakönyvezése előtt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szükséges a főkonzulátuson. Házasságon kívül született gyermekre vonatkozóan születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet csak abban az esetben tudunk átvenni, ha az apai elismerő nyilatkozatot korábban már megtették, és arról rendelkezésre áll a jegyzőkönyv, vagy legkésőbb a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg megtörténik az apai elismerő nyilatkozat felvétele. Utóbbira azonban csak akkor van lehetőség, ha az online időpontfoglaló rendszerben ennek megfelelően foglalják le az időpontot (ilyenkor az „Apai elismerő nyilatkozat + születés anyakönyvezése” ügytípus választandó ki), mivel az apai elismerő nyilatkozat felvétele időigényes eljárás. Ha csak születés anyakönyvezésére foglalnak, és a kérelmezéskor derül ki, hogy apai elismerő nyilatkozatra is szükség van, mivel a gyermek házasságon kívül született, akkor csak az apai elismerő nyilatkozatot fogjuk tudjuk felvenni, a születés anyakönyvezésére pedig új időpontot kell majd foglalni. Javasolt ezért már első alkalommal különös figyelmet fordítani arra, hogy a megfelelő ügytípusokra foglaljanak időpontot, elegendő időt hagyva valamennyi ügyük egyidejű intézésére. 

Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni. Ennek részletezéséhez feltétlenül tekintsék át az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó ismertetőnket!

c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (részletes tájékoztatást a házasság magyarországi anyakönyvezése aloldalon találnak). Utóbbira azonban csak akkor van lehetőség, ha az online időpontfoglaló rendszerben ennek megfelelően foglalják le az időpontot (ilyenkor az „Anyakönyvezés házasság/BÉT + Anyakönyvezés születés + útlevél (18 év alatt) +FÉTÁM” ügytípus választandó ki). Ha csak születés anyakönyvezésére foglalnak, és a kérelmezéskor derül ki, hogy még a házasság sem volt Magyarországon anyakönyvezve, akkor csak a házasság hazai anyakönyvezését fogjuk tudjuk intézni, a születés anyakönyvezésére pedig új időpontot kell majd foglalni. Javasolt ezért már első alkalommal különös figyelmet fordítani arra, hogy a megfelelő ügytípusokra foglaljanak időpontot, elegendő időt hagyva valamennyi ügyük egyidejű intézésére. 


Szülők állampolgárságának igazolása 

Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Másolat nem fogadható el a személyes megjelenéskor. FIGYELEM! A nem EU, norvég, izlandi vagy svájci állampolgároknak minden esetben érvényes útlevelet kell bemutatniuk az ügyintézéshez!!!

Magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságának igazolása

Felhívjuk a figyelmet, hogy 6 év feletti gyermek születésének hazai anyakönyvezését csak abban az esetben tudjuk elvégezni, ha a magyar állampolgár szülő már a gyermek születésekor is rendelkezett az anyakönyvi kérelem benyújtásakor érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal. Amennyiben mindkét szülő magyar állampolgár, legalább az egyiküknek rendelkeznie kell olyan érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, amely már a gyermek születésekor is érvényes volt. Ha egyikük sem rendelkezik a fenti követelménynek megfelelő magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, akkor a születés anyakönyvezését megelőzően szükség lehet a gyermek állampolgárságának vizsgálatára. Kérjük, hogy ebben az esetben az időpont foglalása előtt (!) szíveskedjenek e-mailben érdeklődni a konz.edi@mfa.gov.hu elérhetőségen a benyújtandó kérelem típusa iránt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgársági vizsgálat jelentősen (akár 6 hónappal) megnöveli az ügyintézési időt, ezért feltétlenül javasolt a gyermek születését követően mielőbb, de legkésőbb a hatodik életévének betöltése előtt intézkedni az anyakönyvi kérelem benyújtása iránt.  

Külföldi állampolgár szülő állampolgárságának igazolása

A külföldi állampolgárságú szülő esetében a személyazonosság igazolása mellett szükség van az állampolgárság igazolására is (pl. érvényes külföldi útlevéllel). Amennyiben a külföldi állampolgárságú szülő nem tudja bemutatni a gyermek születésekor érvényes külföldi útlevelét (vagy lejárt okmány esetében annak másolatát), akkor esetében a magyar születési anyakönyvi kivonaton „ismeretlen” állampolgárság fog szerepelni.


Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját eredetiben be kell mutatnia. 


Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes. Fizetni csak akkor szükséges, ha apai elismerő nyilatkozatot is szükséges tenni (a gyermek nem házasságban született), illetve ha a születés anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg útlevélkérelem benyújtására is sor került. Az apai elismerő nyilatkozat, illetve az útlevéleljárás költsége a díjtáblázatban megtalálható.


Útlevél igénylése újszülött részére

Magyar állampolgár szülő 6 év alatti gyermeke részére a születés anyakönyvezésével egyidejűleg igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Az időpontfoglalásnál ebben az esetben az útlevéllel kombinált ügytípusra szükséges foglalni.


Anyasági támogatás/ Fiatalok Életkezdési Támogatása iránti kérelem

Amennyiben Anyasági támogatás/ Fiatalok Életkezdési Támogatása ("babakötvény") igénylésében gondolkoznak, a kérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg benyújthatják. Ebben az esetben kérjük hozzák magukkal a vonatkozó oldal aljáról letöltött, kinyomtatott és kitöltött kérelmet, amit ide kattintva érhetnek el. 4) A születés, illetve születés és házasság anyakönyvezésére irányuló eljárás egyéb megoldása 

Kérelem benyújtása Magyarországon, meghatalmazott útján

Az anyakönyvezési kérelmet Magyarországon meghatalmazott is benyújthatja. Ez igaz akkor is, ha csak a gyermek születését kell anyakönyvezni (mert van magyar házassági anyakönyvi kivonat), valamint akkor is, ha mind a születést, mind a szülők külföldön kötött házasságát anyakönyveztetni kell. A benyújtás lehetőségéről és a meghatalmazás pontos tartalmáról minden esetben előzetesen érdeklődni kell a benyújtás tervezett helyszíne szerinti anyakönyvvezetőnél!Fenti tájékoztatónkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, legyen szíves e-mail útján (konz.edi@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.